Oficjalna strona poetki Gitty Rutledge Gitta Rutledge.com

Na wystawie "Książki Polonijnej" pomiędzy książkami wielu autorów z całego świata - zaprezentowano także książki autorstwa - GITTY RUTLEDGE, a oto relacja z wystawy Książki Polonijnej w całości treść przysłana mi z Kanady.

 

Relacja  z  Wystawy  Książki  Polskiej  w Saskatoon, Saskatchewan , Canada

 

Międzynarodowy Dzień  Języka Ojczystego, który  już od 14 lat  jest  obchodzony co roku 21 lutego, został  upamiętniony w Saskatoon, Saskatchewan ( ze względów logistycznych)  10 dni pózniej , 3 marca 2013 r.                                     

W sali  parafialnej  Koscioła  pw. Matki Boskiej Częstochowskiej   Bożena Pawłowska-Kilanowski - członek  Związku Pisarzy Polskich na Obczyznie w Londynie  i  członek  Międzynarodwego  Stowarzyszenia  Pisarzy, Dziennikarzy i Artystów w Malme (Szwecja)   zorganizowała  WYSTAWĘ  KSIĄŻKI  POLONIJNEJ, połaczoną z  referatem na temat  pielęgnowania  słowa  polskiego.

Na wystawie  zaprezentowano  książki twórców  polonijnych z  Francji, Belgii, Holandii, Węgier, Ukrainy, Litwy, Rosji,  Włoch, Niemiec, Austrii, Polski,  Kanady i ze Stanów  Zjednoczonych. Książki pochodzące z  prywatnego księgozbioru organizatorki  zgromadzone  zostały  przez nią głównie podczas Salonów Książki Polonijnej, organizowanych  przez  Agatę Kalinowską-Bouvy z Francji  w różnych  krajach  Europy. 

Przedstawiono  także  czasopisma   polonijne z niektórych  tych  państw  oraz  książki  antykwaryczne, wydane ponad  sto lat temu. Niespodzianką  były tzw: "embriony", czyli teksty  (pamiętniki, poezje, wspomnienia...) zrodzone    z  serca , ale własnie takie, które jeszcze nie ujrzały swiatła dziennego, nie zostały  dotąd  opublikowane.

Jedyną  książką na wystawie napisaną w języku angielskim była książka Jacka Kozaka - "How the Polish created Canada" - opisująca ważne  osiągnięcia i wkład Polaków w rozwój  kraju  klonowego liscia.       

Zebranych przywitała Pani Dorota Rogowska, przedstawiając także profil twórczy i osiągnięcia Bożeny Pawłowskiej -Kilanowski.   Powitanie i przesłanie od prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy, Dziennikarzy i Artystów - Haliny Godeckiej   do uczestników  spotkania  odczytał  Krzysztof  Wojnarowicz.

Organizatorka spotkania najpierw w ogólnym zarysie przedstawiła ekspozycje i niektórych autorów  książek. Student  Kamil Rogowski  chętnie odczytał  urywek książki  Jacka Kozaka tematycznie związany       z referatem a Monika Rosińska pięknie wyrecytowała wiersz Agaty Kalinowskiej-Bouvy z Francji  zatytułowany  - "Do rodaka Polaka" .   Wiersz ten , odzwierciedlający niepokojący stan obecnej polszczyzny a jednoczesnie nawołujący do zadbania  o  język  ojczysty był  wstępem do referatu, który odczytała inicjatorka i organizatorka tego spotkania - Bożena Pawłowska-Kilanowski.  Nawiązała w nim do  ROKU  JĘZYKA  POLSKIEGO, który został  uchwalony przez Senat  Rzeczyspospolitej Polskiej                 w 2006 roku.  W referacie swym cytowała wypowiedz dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii  i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  prof. dr hab. Jana Mazura   ( dane          z  2006 roku ) a także  niektóre wypowiedzi  prof. Elżbiety Trela-Mazur i   prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stępaniak  z  Uniwersytetu Opolskiego na podstawie ich pracy  zatytułowanej: " Media polonijne - zródło informacji czy  też kreator  tożsamosci  kulturowej-narodowej".

Referat  zakończony został  akcentem  poetyckim , wierszem  Leopolda  Staffa  , recytownym przez   prelegentkę.

"Bądz  z  serca  pozdrowiona

ojczysta  swięta  mowo,

niby  łańcuchem złotym

wiąże nas  twoje słowo.

(...)

Tys  nasza  twierdza, tarcza,

Opoka  i  obrona

Ojczysta , swięta  mowo,

Badz  z  serca pozdrowiona."

Po słowach  podziękowania "za kulisami"  wywiązała  się  wsród  zebranych mała dyskusja  w  postaci sugestii, co można by  zrobić , aby nie dać pogrzesć  mowy - jak doradza nam Maria Konopnicka w Rocie.   Centralne  miejsce  na wystawie ozdobione  złotym piórem  na tle  flagi  polskiej  i kanadyjskiej zajęła  książka  pod  takim  własnie  tytułem - "Nie damy  pogrzesć  mowy" - Antologia  Poezji  APAJTE ( Polskie  Stowarzyszenie Pisarzy, Dziennikarzy  i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu) . Wsród  sugestii  była inicjatywa  założenia w Saskatoon Klubu Miłosnika Książki a także możliwosć organizowania cyklicznych np: comiesięcznych  tego typu spotkań  z  polską  literaturą.

Na koniec  organizatorka  zaoferowała  obecnym  wydruki  dodatkowych informacji  na temat tego   spotkania, by można było dzielić się z tymi , którzy z  różnych  przyczyn nie  mogli  dotrzeć. Także  rozlosowane  były  dwie nagrody  książkowe, podarowane przez Bożenę Pawłowską-Kilanowski.

Spotkanie odbyło się przy kawie i róznorodnych , domowych wypiekach , z  czego dochód  jest zawsze (każdej niedzieli) przeznaczony dla szkoły polskiej w Saskatoon.

                                                                                                            - Bożena Pawłowska-Kilanowski